WARM SERWIS – Nowoczesne Systemy Grzewcze

W jaki sposób działa pompa ciepła?

W jaki sposób działa pompa ciepła?

Zasada działania urządzenia jest względnie prosta, a pierwsze urządzenia chłodnicze z napędem sprężarkowym zaczęły pracę już na początku XX wieku. Każdy układ chłodniczy musi składać się z pięciu elementów: parownika, sprężarki, skraplacza, elementu rozprężnego oraz czynnika roboczego. W zamkniętym układzie chłodniczym czynnik roboczy przyjmuje różne stany skupienia w zależności od miejsca, w którym się znajduje. 

A więc zaczynając od sprężarki, zasysa ona zimne pary czynnika roboczego z parownika. Sprężarka podnosi ciśnienie, tj. temperaturę czynnika roboczego i transportuje go do skraplacza. Kolejno w skraplaczu następuje wymiana ciepła pomiędzy czynnikiem roboczym, a medium, które ma za zadanie to ciepło odebrać (dla przykładu – w pompach ciepła współpracujących z wodnym systemem centralnego ogrzewania jest to woda, która krąży po instalacji naszego domu). W samym skraplaczu następuje zmiana stanu skupienia czynnika roboczego z gorącej pary w ciecz. Czynnik roboczy w postaci cieczy i wysokiego ciśnienia trafia na element rozprężny, gdzie kolejno następuje wtryśnięcie czynnika roboczego do parownika. Następnie w parowniku czynnik roboczy odparowuje, odbierając energię – w zależności od źródła – z powietrza, wody czy glikolu. Następnie pary czynnika chłodniczego trafiają do sprężarki i układ termodynamiczny się zamyka.


Dzięki termodynamice możemy ze źródła o niskim parametrze energetycznym transportować energię na poziom wyższy. Stąd energia gruntu, wody czy też powietrza zewnętrznego, mimo niskich wartości temperaturowych, energetycznie jest nadal wystarczająca, by móc ją wykorzystać do ogrzewania.

źródło: BWP/PORT PC

Zatem zastosowanie pomp ciepła niesie ze sobą wiele korzyści – głównie korzystamy z energii odnawialnej, ograniczając wydobycie paliw kopalnych, których zasoby są ograniczone; zmniejszamy również niską emisję, co sprzyja jakości powietrza, którym oddychamy na co dzień. Owszem do napędu pompy ciepła na bazie sprężarki potrzebne jest zasilanie elektryczne, a prąd w naszym kraju jest głównie produkowany poprzez spalanie węgla; jest on jednak spalany w elektrowniach o dużych sprawnościach energetycznych, przystosowanych do odpowiedniego spalania paliwa. Natomiast same pompy ciepła z racji swoich właściwości głównie pozyskują energię ze źródeł odnawialnych, a więc dla wytworzenia 4 kW ciepła, wymagany jest 1 kW energii elektrycznej. 75% energii pozyskanej jest ze źródła, które w żaden inny sposób nie byłoby w stanie tej energii oddać dla celów grzewczych.