WARM SERWIS – Nowoczesne Systemy Grzewcze

Program - czyste powietrze!

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program jest nadzorowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program przewidziany jest na realizację w latach 2018 do 2029.

Do kogo skierowany jest program?

Adresatami programu są: Osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

Co objemuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

  • pompa ciepła powietrze-woda,
  • gruntowa pompa ciepła,
  • pompa ciepła powietrze-powietrze,
  • kocioł gazowy kondensacyjny,
  • kocioł olejowy,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

 

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

  • dotacji
  • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu z naszą firmą lub na stronę   https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ 

Skontaktuj się już teraz i z naszą pomocą skorzystaj z dotacji!

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.